گالری

روز معلم مبارک باد

🌹🌹🌹روز معلم مبارک باد🌹🌹🌹 دوازدهم اردیبهشت‌ماه، روز ستایش دانایی، روشنایی، شکوفایی و تعالی است. این روز ارزشمند به تمامی فرهیختگان و فرهنگ‌آفرینان ایران، به‌ویژه ترویج‌دهندگان دانش و بینش در صنعت ... ادامه مطلب