توضیحات موضوع مسابقه “” جایزه بزرگ “”

40

توضیحات موضوع مسابقه جایزه بزرگ
(الگوی حکمرانی در صنعت ناوبری هوایی ایران با تکیه بر مولفه های بومی و ژئوپولیتیک )

امروزه خدمات ناوبری هوایی به عنوان یک صنعت(Industry) شناخته می شود .شامل تمامی اجزای تعریف کننده یک صنعت نظیر تولید خدمات و محصول،مشتریان مستقیم و غیر مستقیم، زنجیره تامین کالا و در کل مجموعه ای از فعالیتهای همسو که هدف واحدی را دنبال میکنند.

بنابراین، تجزیه و تحلیل خدمات ناوبری هوایی شامل عوامل زیرساختی نظیر تجهیزات، تخصص، دانش فنی، مهندسی و مشاوره بایستی از نگاه «استراتژی محصول و بازار» ( که خروجی اقتصادی یک صنعت محسوب می شود) انجام شود. این رویکرد درنهایت بایستی سبب ساز تغییر ذهنیت قبلی و حرکت از جایگاه خدمات عمومی حداقلی و استاندارد (public service) بسمت ارتقای کیفی خدمات تولید شده گردد. به تعبیری دیگر ، مسائلی نظیر مدیریت نوین در حوزه خدمات ناوبری ، توسعه بازارهای جدید داخلی و منطقه ای ، به روزرسانی و نگهداری زیرساختها ، ارتقا ایمنی در عملیات و رویکرد و نگاه رقابتی در سطح منطقه وایجاد رضایت مندی در کاربران ، شرکا و مشتریان، نیازمند نگاهی جدید ، پویا و تغییرپذیر است .

صنعت ناوبری هوایی ایران با دو “فرصت- تهدید” دائمی روبرو است.«فرصت-تهدید» اول ، موقعیت فعلی کشور ایران از منظر تهدیدها و فشارهای مستمر بین المللی است که سبب میشود تا الگوهای مبتنی بر بنچمارک (benchmark) کارایی مناسبی نداشته باشند و بسیاری از روشها و فرایندهای مرسوم توسعه عملا با موانع جدی روبرو میشود. بنابراین دستیابی به مدلی بومی و درونزا که در عین توجه به مقتضیات ، محدودیتها و ویژگیهای خاص کشور «کارایی » داشته باشد بعنوان گام اصلی در این رویکرد جدید خواهد بود.

“فرصت-تهدید” دوم ، موضوع موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک کشور ایران است که درباره آن به کرات بحث شده است و طبیعتا مدل پیشنهادی ، بایستی این ظرفیت را در ناوبری هوایی ایران بشدت در نظر بگیرد.

در این مسابقه ،اطلاق “الگو یا مدل” ناظر بر یک ایده محوری و برنامه (های) عملی برای رسیدن به آن ایده است بنابراین منظور اصلی ، ارائه صرفا «استراتژی» نیست ،کما اینکه استراتژی در مدلهای بومی ،نسبتا از پیش مشخص است .بنابراین آنچه مورد داوری قرار خواهد گرفت برنامه های عملی و قابل اجرا در شرایط فعلی خواهد بود.

جهت ارسال مقاله از طریق لینک زیر اقدام نمایید

رویداد جایزه بزرگ 1403

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *