فرودگاه کرمانشاه و مناظر زیبایش

15

🌹🌹ثبت رنگین کمان بهاری از بلندای برج مراقبت پرواز فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه🌹🌹

باد بهاری وزید از طرف مرغزار      
              باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار

 
خیزوغنیمت شمار،جنبش بادربیع      
             ناله ی موزون مرغ،بوی خوش لاله زار

 
هرگل وبرگی که هست،یادخدامیکند    
             بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

 
برگ درختان سبزدر نظر هوشیار      
            هر ورقش دفتری ست،معرفت کردگار

https://t.me/boost/IranATCA
https://t.me/IranATCA
https://eitaa.com/iranatc

صفحه اصلی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *