مجله الکترونیکی

مجله یا گاه‌نامه، گونه‌ای کتابچهٔ دوره‌ای است که با چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعهٔ اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها دربارهٔ پیشرفت‌های جاری در یک حوزهٔ عمومی یا علمی خاص می‌پردازد. مقالهٔ علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می‌شود که پژوهش را انجام داده‌اند و معمولا پس از عبور از مرحله سردبیری منتشر می شود.

دورهمی همکاران شیراز

دور همی به یاد ماندنی پیشکسوتان عزیز کنترل ترافیک هوایی و کنترلرهای شاغل فرودگاه شیراز . با تشکر از همه عزیزانی که دربرگزاری این مراسم باشکوه همکاری نموده اند. ... ادامه مطلب

ورزش کوهنوردی

هدف خود را در بالا قرار دهید و تا رسیدن به آن پایین را نگاه نکنید . گروه کوهنوردی جامعه متخصصین مراقبت پرواز در صعودی موفقیت آمیز و پس از ... ادامه مطلب

نزدیکی نامتعارف هواپیمای مسافربری به کوه های اطراف فرودگاه شیراز

«حسن رضایی‌فر» مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری پس از بررسی حادثه نزدیکی نامتعارف یک پرواز مسافربری به کوه‌های اطراف فرودگاه شیراز اعلام کرد: عملکرد هوشمندانه تیم کنترل ترافیک هوایی ... ادامه مطلب