مجله الکترونیکی

مجله یا گاه‌نامه، گونه‌ای کتابچهٔ دوره‌ای است که با چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعهٔ اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها دربارهٔ پیشرفت‌های جاری در یک حوزهٔ عمومی یا علمی خاص می‌پردازد. مقالهٔ علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می‌شود که پژوهش را انجام داده‌اند و معمولا پس از عبور از مرحله سردبیری منتشر می شود.

فیلم کنترل ترافیک هوایی

احتراما به اطلاع علاقمندان می‌رسانیم که هم اکنون فیلم “کنترل ترافیک هوایی” در سایت جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران در دسترس شماست. با اینکه این فیلم سالها قبل ساخته شده ... ادامه مطلب

دورهمی همکاران شیراز

دور همی به یاد ماندنی پیشکسوتان عزیز کنترل ترافیک هوایی و کنترلرهای شاغل فرودگاه شیراز . با تشکر از همه عزیزانی که دربرگزاری این مراسم باشکوه همکاری نموده اند. ... ادامه مطلب