مجله الکترونیکی

مجله یا گاه‌نامه، گونه‌ای کتابچهٔ دوره‌ای است که با چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعهٔ اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها دربارهٔ پیشرفت‌های جاری در یک حوزهٔ عمومی یا علمی خاص می‌پردازد. مقالهٔ علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می‌شود که پژوهش را انجام داده‌اند و معمولا پس از عبور از مرحله سردبیری منتشر می شود.

روز معلم مبارک باد

🌹🌹🌹روز معلم مبارک باد🌹🌹🌹 دوازدهم اردیبهشت‌ماه، روز ستایش دانایی، روشنایی، شکوفایی و تعالی است. این روز ارزشمند به تمامی فرهیختگان و فرهنگ‌آفرینان ایران، به‌ویژه ترویج‌دهندگان دانش و بینش در صنعت ... ادامه مطلب

روز خلیج فارس مبارک باد

🌹🌹روز خلیج فارس مبارک باد🌹🌹 امروز سال‌روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و روز خلیج‌فارس است . خلیج فارس همواره برای ایرانیان با اهمیت بوده است. جهت گرامیداشت و پاسداشت ... ادامه مطلب