ورود غیر مجاز به باند یا RUNWAY INCURSION

29

برای بررسی بهتر سوانح مختلف هوایی ، آن ها را از جهت های مختلف تقسیم بندی می کنند و برای هر قسمت دستورالعمل ها و توصیه های مناسب اتخاذ می  کنند تا از بروز سانحه مشابه جلوگیری کنند. یکی از مهمترین شان ورود بدون اجازه به باند (RWY INCURSION) است. در اینجا به صورت مختصر به این موضوع می پردازیم.

ورود بدون اجازه به باند یا RWY incursion :
  هرگاه هر نوع وسیله نقلیه، اشخاص یا اشیاء بدون مجوز وارد باند (Runway) یا مسیر پرواز هواپیماها  شوند، به آن RUNWAY INCURSION می گویند . این وقایع ممکن است باعث تأخیر در پروازها، آسیب به هواپیماها یا حتی حوادث جدی شود.

انواع RWY incursion شامل موارد زیر می شود.

1. اشتباهات ترافیک هوایی: وقتی هواپیماها، یا  وسایل نقلیه در مسیر پرواز هواپیماها وارد باند فرودگاه ( Runway ) می‌شوند.

2. اشتباهات عملیات زمینی: وقتی خودروهای زمینی، پرسنل فرودگاه یا اشیاء دیگر بدون مجوز در باند فرودگاه ( Runway ) حضور دارند.

3. اشتباهات پرسنل: وقتی پرسنل فرودگاه یا کنترل ترافیک هوایی اشتباهاتی انجام می‌دهند که موجب نفوذ به باند فرودگاه ( Runway ) می‌شود.

مخاطرات ورود بدون اجازه به باند (RWY incursion ) شامل احتمال برخورد با هواپیماهای در حال پرواز، تأخیر در پروازها، صدمات به هواپیماها و حتی حوادث جدی مانند تصادفات هوایی نیز می شود.

برای پیشگیری از RWY incursion، اقدامات زیر را می‌توان انجام داد:

1. آموزش و آگاهی: آموزش مناسب به پرسنل فرودگاه و خودروهای زمینی در مورد قوانین RWY و رفتار صحیح در نزدیکی RWY.

2. استفاده از فناوری: استفاده از سامانه‌های هشداردهنده و نظارت بر فضای هوایی برای شناسایی و پیشگیری از نفوذ به RWY.

3. همکاری و ارتباط: برقراری همکاری فعال بین پرسنل فرودگاه، کنترل ترافیک هوایی و خودروهای زمینی برای جلوگیری از RWY incursion.

4. برنامه‌ریزی مناسب: برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ امنیت RWY و جلوگیری از نفوذ به آن.

از سوانح معروف این نوع،  می توان به فاجعه فرودگاه لوس رودئوس در سال ۱۹۷۷ و سانحه اخیر فرودگاه هاندا ژاپن نام برد.

https://t.me/boost/IranATCA
https://t.me/IranATCA
https://eitaa.com/iranatc

صفحه اصلی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *