کنترلر ترافیک هوایی

جلسه ی همفکری

جلسه ی همفکری کنترلرهای ترافیک هوایی مرکز کنترل با هیئت مدیره جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران برگزار گردید. امروز چهارشنبه ۶ دی ماه سال ۱۴۰۲ ، بنا به درخواست تعدادی ... ادامه مطلب