روز جهانی کنترلر ترافیک هوایی

تجلیل از پیشکسوتان

تقدیم به پیشکسوتان و بازنشستگان و کلیه همکارانیکه در شرف بازنشستگی هستند. ای دستان پرتوان در آسمان‌های آبی ای قلب های طلایی روزهای سختی ای چشمان بیدار آسمان های پر ... ادامه مطلب