بررسی سوانح هوایی، سانحه شماره دو فرودگاه لینیت ایتالیا پرواز شماره 686

بسمه تعالی در ادامه بررسی سوانح هوانوردی که کنترلرهای ترافیک هوایی در بروز آنها نقش داشته اند به بررسی دومین سانحه ازمجموعه MAY DAY به همت کنترلر فرودگاه مهرآباد ( … ادامه خواندن بررسی سوانح هوایی، سانحه شماره دو فرودگاه لینیت ایتالیا پرواز شماره 686ادامه مطلب