به مناسبت ‍ 7 دسامبر(16 آذر) روز جهانی هواپیمایی کشوری

با پیشرفت و تحول صنعت هواپیمایی نیاز به هماهنگ‌سازی استانداردهای بین‌المللی پرواز، مدیریت خطوط هوایی، انسجام و یكپارچگی این صنعت در سراسر جهان احساس شد، بدین منظور در هفتم دسامبر … ادامه خواندن به مناسبت ‍ 7 دسامبر(16 آذر) روز جهانی هواپیمایی کشوریادامه مطلب