روز جهانی هواپیمایی کشوری

در آستانه ی ۱۶ آذر و ۷ دسامبر روز جهانی هواپیمایی کشوری هستیم. روزی که به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی یا ایکائو تعیین شده است. همه … ادامه خواندن روز جهانی هواپیمایی کشوریادامه مطلب