کنترلر ترافیک هوایی و شرایط بدی آب و هوا

مقدمه به بهانه ی بارندگی های اخیر که هوا را پاک و لطیف کرد و مردم از پیر و جوان و کودک و خردسال را خوشحال نمود. از رویی دیگر … ادامه خواندن کنترلر ترافیک هوایی و شرایط بدی آب و هواادامه مطلب